Alternativní energie

Solární kolektory (= solarní panel)

Toto je nejznámější představitel celé fotovoltanické energie. Funguje díky velkému počtu polovodičových fotovoltanických článků, které jsou v něm umístěny a využívají fotovoltanický jev, což je uvolňování elektronů při dopadu elektromagnetického záření na nějakou látku.

Fotovoltanické články se ale dělí na několik skupin podle jejich technologie výroby:

  1. Technologie tlustých vrstev

- fotovoltanický článek je tvořen p-n diodami (přechod ze směsi polovodičových prvků z P a N skupiny) a je vyroben z křemíkových plátků.

- tvoří více než 85% všech fotovoltanických článků na trhu

  2. Technologie tenkých vrsetev

- fotovoltanický článek je tvořen nějakou nosnou plochou (např.: sklem nebo textilií), na níž je napařena velmi tenká vrstva křemíku.

- tyto články jsou málo účinné ale levné

  3.  Nekřemíková technologie

- nepoužívá polovodičový P-N přechod jako předešlé, ale snaží se je nahradit různými polymery, organickými částicemi,...

- tato možnost je poměrně důležita do budoucna, protože je zatím pořád jen v oblasti výzkumů (podařilo se dosáhnout jen 4,4% maximální účinnosti touto metodou)

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode