Alternativní energie

Slovník

Zde bych chtěl uvést veškeré "neznámé" pojmy, které obsahuje tato stránka a v budoucnu i pojmy, které s ní souvisí

* než zjistím, jak zde vložit vyhledávání, můžete používat zkratku " CTRL + F "

  A  
anihilace   proces částicové fyziky, kdy se setkají dvě antičástice, každá s opačným nábojem, přičemž dochází k jejich zániku
antihmota    hmota složená z antičástic (antiprotony, pozitrony,antineutrony)
antineutron    neutron, lišící se od obyčejného neutrono baryonovým číslem (neotron má +1, antineotron -1)
antiproton (p-)    proton se záporným nábojem, přitahuje pozitrony, ale velmi rychle u něj dochází k anihilaci s protonem
  B  
baryonové číslo (B)    číslo které má u antičástic hodnotu -1, u baryonů +1 (např. neutron), pro ostatní částice má hodnotu 0
  D  
deuterium (D)    izotop vodíku jenž obsahuje navíc jeden neutron
  G  
gluon    nehmotné, drží pohromadě kvarky (npř. u protonu drží pohromadě tři)
  H  
Higgsů boson    = "božská částice", hypotetická částice 100 - 200x hmotnější než proton, velmi nestabilní, měl by být základní částicí vesmíru
  E  
elektronvolt (eV)  

odpovídá kinetické energii, kterou získá elektron urychlený ve vakuu napětím jednoho voltu

  K  
kvark   pevná část např. protonu, která je s ostatními držena pohromadě gluony
  P  
pozitron (e+)   stabilní částic; elektron s kladným nábojem
  T  
temná hmota   hypotetická hmota, která má vysvětlovat veškeré nesrovnalosti v pozorování a měření; má gravitační vliv na ostatní objekty
TOKAMAK  

= toroidní komora v magnetických cívkách

 umožňuje udržet velice horké plazma v prostoru

tritium (T)   radioaktivní izotop vodíku (3H), jenž obsahuje navíc dva neutrony

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode