Alternativní energie

Větrná energie

Tyto elektrárny potřebují rychlost větru větší jak 6 m/s (asi 1,67 km/h) a je schopna běžet asi 35% dní v roce.

Tato elektrárna se skládá z několika částí:

1. Gondola

- obsahuje všechna důležita zařízení, je umístěna na nejvyšším místě celé elektrárny a drží rotor

2. Rotor

- je spojen se strojovnou a jeho velikost je přímo úměrná množství vyrobené energie

- nejrozšířenější typy jsou od 80 - 100 m

3. Listy

- kromě roztáčení lektrárny mají take funkci brzdící - pokud je rychlost větru větší než 25 m/s nastaví se do "praporu" a tím se brzdí

4. Převodovka

- zvyšuje rychlost otáčení, ale kvůli její náchilnosti k poruchám byli vyvinuty elektrárny bez převodovky

5. Brzda

- brzdí tu část, hned za rotorem

6. Motor gondoly

- otáčí elektránu, podle vyhodnocování čidel na ní umístěných, kolmo k proudění větru

7. Generátor

- mění mechanickou energii na energii elektrickou

- dělí se na:

a) synchronní

- pokud obsahuje převodovku

b) asynchronní

- pokud převodovku neobsahuje

8. Transformátor

- zvyšuje velikost napětí (z 400 - 690 V na 22 000 nebo 35 000 V)

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode