Alternativní energie

LHC

LHC, též Large Hadron Collider v překladu Velký urychlovač částic nebo Velký hadronový srážkový urychlovač, je největší urychlovač částic na světě, vyskytující se převážnou částí ve Francii (mezi pohořím Jura) a zasahuje i do Švýcarska (poblíž Ženevského jezera). Celý je tvořen dvěma tunely, větším a menším, stočenými do kruhu. Delší, novější a hlavní tunel je dlouhý 27 km, má poloměr asi 4 km a nachází se 50 až 175m pod zemí. Jeho rozdílná výška je vytvořená díky menšímu, staršímu částicovému urychlovači, s názvem Super Proton Synchroton, který je vytvořený šikmu kvůli dřívějším technologiím, které nebyly schopny projít některýmí horninami. Super Proton Synchroton dodává většímu tunelu částice.

Oba tunely jsou tvořeny extrémě ochlazenými velkými magnety (9600) uvnitř s tekutým héliem ochlazeným na -271°C, proto musel být po nehodě 19.9.08, kdy vyteklo díky špatně pospojovaným spojům, postupně několik týdnů ohříván ohříván (také proto bylo odloženo jeho první zpuštění a na nedávný 30. březen 2010).

Nad celým starším tunelem je vybudován hlavní komplex Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN - z francouzského Conseil Européen pour la recherche nucléaire). Avšak tomuto Urychlovači vypomáhají další čtyři stanice:

 • Atlas a CMS
  • Navržené tak, aby zkoumaly elementární síly vesmíru a základní podstatu hmoty (Atlas je jako jediný postavený na Super Proton Synchrotonu, stojí na obou tunelech, je na Švýcarské straně a je integrován do hlavního komplexu; Atlas stojí nejjižněji a CMS nejseverněji)
 • Alice
  • Analyzuje srážky jader olova za účelem studia kvark-gluonového plazmatu (kvarky a gluony tvoří protony - tři kvarky drží pohromadě nehmotné gluony), stavu látky existujícímu těsně po Velkém třesku
  • postavena nejzápadněji
 • LHCb
  • Může pomoci vědcům zjistit, proč velký třesk vytvořil vesmír, v němž převládá hmota nad antihmotou - tvořena protony antiprotony (protony se záporným nábojém), elektrony, pozitrony (elektrony s kladným nábojem), neutrony a antineutrony (neutron má baryonové číslo +1, zatímco antinetron má -1; baryonové číslo je kvantové číslo, spojené s elementárními částicemi)
  • Dotýká se Švýcarské hranice a je nejzápadněji (přičemž mu konkuruje CMS) a nachází se nejblíže Ženevskému mezinárodnímu letišti

 

Výzkum v tomto urychlovači se týká hlavně:

 • Temné energie
  • hypotetická energie zodpovědná za rozpínání vesmíru
 • Temné hmoty
  • hypotetická hmota zpravděpodobně gravitačním vlivem na okolní prostřetí; má vysvětlovat nejrůznější nesrovnalosti
 • Antihmoty
 • Higgsova bosonu
  • = lidové označovaná jako "Božská částice", zodpovědná za vznik sluneční soustavy
 • Času
 • Nejelementárnějších částic

 

Odpočátku stavby byli podílány nejruznější vyhružné zprávy a vznikly obavy, že vznikne velká černá díra, která nás pohltí - to se však při prvním úspěšném pokusu nepotvrdilo.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode