Alternativní energie

Osmotická energie

Výroba elektrické energie pomocí osmozy je ještě pořád v plenkách. První a zatím jediná elektrárna tohoto typu je postavena v Norsku, asi 40 km od Osla ve městečku Tofte.

Celá elektrárna funguje už podle názvu na základě osmózy , což je jednosměrný pohyb přes polopropustnou membránu, fungující na principu vyrovnávání koncentrací roztoků. Sladká i slaná voda proudí přes vodní filtry, slaná voda dále ještě proudí přes tlakový výměník, spojený s už smíšenou vodou. Jak slaná, tak i sladká voda putují do dvou nádob, rozdělených polopropustnou membránou. Sladká voda proudí do nádoby s vodou slanou a je schopna přitom vyvinout tlak vody padající z až 100 metrů. Smísená voda pak dále proudí přes turbínu vyrábějící elektrický proud a dál přes již zmíněný tlakový výměník, pryč.

Tímto způsobem tato elektrárna od Statkraftu vyrobí zatím méně jak 4 KW. V budoucnu se však plánuje výstavba větší elektrárny, jenž má zásobovat až 10 000 domácností (optimistické dohady říkají, že by jsme mohli tímto způsobem v budoucnu vyrobit až 5% veškeré evropské energie)

Jediný háček u této, zatím dokonalé elektrárny, je vtom, že je potřeba zvýšit minimálně pětkrát její učinost (z 1 W na 5 W na jeden m2), aby byla schopná se cenově vyrovnat i těm ostatním druhům elektráren.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode