Alternativní energie

Horkovodní (binární)

Jsou využívány při teplotě mezi 57 a 175°C.

Horká voda je zde punpována přes tepelné výměníky, které předávájí teplo z vody do uzavřeného vysokotlakého okruhu plynné látky (často s butanem). Plyn proudí přes turbíny pro výrobu energie do "chladičů", složených buď z vody nebo vzduchu, a zase zpět do tepelného výměníku.

Jsou to nejčastěji budované elektrárny v současnosti.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode